Ewangelia uczy, że Bóg jest Królem!

Biblia mówi nam, że Bóg stał się Królem przez Jezusa z Nazaretu. Słowo “ewangelia” oznacza “dobrą nowinę” i występuje w całej Biblii. Jest to artykuł w łatwym do odczytania języku angielskim. Biblia zaczyna się od słów “Na początku Bóg stworzył…” Przed stworzeniem świata był tylko chaos, ale Bóg stworzył dobry świat. Bóg zasadził ogród zwany Edenem. Stworzył mężczyznę i kobietę i umieścił ich w ogrodzie. Nazwano ich Adamem i Ewą. Bóg miał dla nich plan. Biblia mówi:

“I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na podobieństwo siebie samego Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę stworzył ich”. (Rdz 1:27). Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Bóg uczynił człowieka podobnym do Boga. Stworzył mężczyznę i kobietę.

Co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka na obraz Boga?

Oznacza to, że człowiek powinien żyć tak, jak chce tego Bóg. Ludzie mieli uczynić ziemię miejscem, gdzie miłość i wielkość Boga są zawsze obecne. Mieli żyć z Bogiem. Sensem ich życia byłby Bóg. Gdyby ludzie chcieli wiedzieć, co jest dobre, a co złe, to zaufaliby w tej kwestii Bogu. Bóg dał życie Adamowi i Ewie. Drzewo życia, które było w ogrodzie jest tego obrazem.

Ludzie nie zrobili tego, co chciał Bóg. W ogrodzie było też inne drzewo, zwane “Drzewem poznania dobra i zła“. Gdyby Adam i Ewa zjedli owoce z tego drzewa, mogliby sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Wtedy nie musieliby ufać temu, co Bóg uważa za dobre i złe. Mogli robić co chcieli i iść wbrew Bogu.

W ogrodzie był też wąż. Wąż chciał oszukać ludzi, aby nie mieli relacji z Bogiem. Wąż chciał, aby ludzie myśleli, że mogą się obejść bez Boga. Wąż podstępnie nakłonił ludzi do zjedzenia owocu z Drzewa Poznania Dobra i Zła. Adam i Ewa nie mogli już być blisko Boga, ponieważ postąpili wbrew temu, co Bóg powiedział.

Bóg obiecał Abrahamowi

Mężczyzna i kobieta nie zostali wpuszczeni do pięknego Bożego ogrodu, do raju, i nie chcieli szerzyć Bożej miłości na ziemi. Ale Bóg miał dla nich plan. Kiedy Bóg powiedział, że ludzie muszą wyjść z ogrodu, powiedział coś, co brzmi trochę dziwnie.

Bóg powiedział, że z kobiety wyjdzie dziecko. To dziecko będzie deptać po głowie węża. A wąż ukąsi jego stopę. Człowiek zginie, ale wąż też przegra. Można powiedzieć, że Bóg obiecał wysłać kogoś, kto uratuje ich przed Wężem. Więcej informacji na stronie https://kosciol.wiara.pl/doc/5880676.Z-biskupami-o-rodzinie

Jakiś czas później Bóg wybrał człowieka, Abrahama. Bóg powiedział, że Abraham będzie ojcem narodu izraelskiego. Naród izraelski jest ludem Bożym. Bóg obiecał też coś innego: Bóg będzie błogosławił wszystkim mieszkańcom ziemi poprzez naród izraelski. Naród izraelski jest jak Adam i Ewa, przyniósłby błogosławieństwo wszystkim ludziom.

Pojawiły się jednak nowe problemy. Biblia mówi, że naród izraelski czasami ufał Bogu, ale często robił to, co chciał. Zrobili to, co Adam i Ewa. Bóg nadal ich kochał i opiekował się nimi, ale oni nadal szli przeciwko Bogu.

Źli królowie

Abraham miał wiele dzieci, wnuków i prawnuków. Od niego pochodził cały naród. Byli tam mężczyźni, kobiety, prorocy i królowie. Byli to ludzie, którzy rządzili ziemią. Niektórzy byli przywódcami rodzin, grup lub państw. Jednak raz po raz występowali przeciwko Bogu i nie chcieli pełnić Jego woli.

Zamiast żyć tak, jak chce tego Bóg, ludzie zaczęli się nienawidzić i ranić nawzajem. Myśleli tylko o sobie, a nie o innych. W Biblii istniały wielkie królestwa, takie jak imperium asyryjskie, babilońskie i rzymskie. Rządzili ziemią w zły sposób, bo stosowali przemoc i źle traktowali ludzi.

Ciekawe jest to, że Biblia ma tysiące lat, a jednak w dzisiejszych czasach jest taka sama. Nawet teraz mamy w różnych krajach przywódców, którzy źle traktują ludzi. Dziś też jest wojna i terroryzm. Dochodzi do bójek w rodzinach i w pracy. Za każdym razem, gdy my, ludzie, niszczymy i nienawidzimy, słuchamy Węża. Wąż z ogrodu to szatan i diabeł. Ludzie robią to, co chce diabeł, zamiast robić to, co chce Bóg.

Bóg miał plan

Jezus. Jak napisałem wcześniej, Bóg miał plan. Z rodziny Abrahama pochodził człowiek, który myślał w zupełnie nowy sposób. Nazwano go Jezusem i pochodził z Nazaretu w Izraelu. Walczył z siłami zła. Jezus powiedział nam, że nadeszło królestwo Boże i że on sam jest królem.

Jezus uczył ludzi, jak Bóg chce, aby żyli w jego królestwie. Jezus sprawił, że chorzy ludzie wyzdrowieli. Był z ludźmi, których inni nienawidzili, a on ich kochał. Nauczył ludzi zupełnie nowego sposobu życia. Powiedział im, żeby nie myśleli o sobie, ale o innych. Że powinni kochać innych ludzi.

Wielu ludziom podobało się to, co mówił Jezus. Tęsknili za tym w swoich sercach i chcieli, aby Bóg zmienił świat. Ale inni ludzie nie lubili Jezusa. Myśleli: “Może odbierze nam władzę?”. Chcieli zabić Jezusa, wieszając go na krzyżu.

Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, Wąż był tam. Tak jak Bóg powiedział, że przyjdzie Wąż i ukąsi człowieka, tak też się stało, gdy Jezus zawisł na krzyżu. Szatan sprawia, że człowiek pokazuje swoją niegodziwość. Przyjaciele Jezusa opuścili go, mówiąc, że go nie znają. Przywódcy Izraela mówili, że Jezus zaprzecza Bogu. Zostawili go na śmierć. Przywódcy polityczni wiedzieli, że Jezus nie zrobił nic złego, a jednak pobili go i zabili na krzyżu. A wielu ludzi stało i mówiło “ukrzyżuj go!”.

Zatrzymamy się tu na chwilę.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić