Pompy ciepła dofinansowanie Warszawa

Jako firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie urządzeń grzewczych, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując najwyższej jakości produkty oraz wsparcie w formalnościach związanych z otrzymaniem dofinansowania na pompy ciepła w Warszawie. Można się o nie ubiegać w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu – z nami otrzymasz dotację lub pożyczkę sprawnie i bezproblemowo!

Cele programu

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w nich lokali, ale z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ważną informacją jest, że w trakcie trwania projektu nie może być prowadzona, ani zarejestrowana żadna działalność gospodarcza w danym miejscu.

Zgodnie z oficjalnym dokumentem ze strony WFOŚiGW w Warszawie, do głównych celów programu zaliczyć można:

  • zmniejszenie narażania osób na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10, a także innych zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
  • wzrost udziału i propagowanie odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu energii;
  • rozpowszechnienie wszelakich nowoczesnych technologii, których celem jest ograniczenie niskiej emisji.

Do 40% dotacji

Wskazane zostały dwie formy, w jakich można uzyskać dofinansowanie na pompy ciepła:

  • dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych;
  • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warto zaznaczyć, że dopuszczalne jest udzielenie pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych formach, na podstawie oddzielnych umów. Uwaga – łączna kwota nie może przekroczyć 100% kosztów!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do dofinansowania na pompy ciepła i chciałbyś dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami!